EN VN
Email: support@pmax.com.vn

NGUYEN ANH VAN – CEO CELLPHONES

Một team rất coi trọng và luôn đặt quyền lợi khách hàng lên đầu. Các bạn cho tôi thấy nỗ lực đào sâu tìm hiểu không ngừng về thị trường, kết hợp với chuyên môn về digital để đưa ra lộ trình giúp CellphoneS thành công về O2O.