EN VN
Email: support@pmax.com.vn

MR. NGUYEN HIEU HAU – CEO/ FOUNDER OF TWIN

“Hợp tác với PMAX qua khá nhiều projects, với tư cách là client và partner, tôi hài lòng vì PMAX luôn đáp ứng được yêu cầu đề ra và giúp cải thiện doanh thu cả về số lượng và chất lượng”