EN VN
Email: support@pmax.com.vn
Liên hệ

Địa chỉ

24D6 - 92  Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Email

support@pmax.com.vn

Tuyển dụng: hr@pmax.com.vn

Điện Thoại

(+84) 28 7300 1778

EMAIL