mona_knowledge

 • 07/12/2023

  PMAX Là Đối Tác Cao Cấp Của Google Tại Việt Nam: Google Premier Partner 2022

  Giữ vững cương vị agency tiên phong trong lĩnh vực Total Performance Marketing tại Việt Nam, đầu năm 2022 này, PMAX tiếp tục vinh dự nhận danh hiệu Đối Tác Cao Cấp “Premier Partner” từ nền tảng Google.

  Xem thêm

 • 07/12/2023

  TEST

  Từ ngày 7/4/2021, Công ty Cổ phần PMAX công bố thay đổi định vị thương hiệu, trở thành đơn vị cung cấp giải pháp Total Performance Marketing (Performance Marketing toàn diện).

  Xem thêm

 • 07/12/2023

  PRESS RELEASE – 04/2021

  From April 7, 2021, PMAX Joint Stock Company announced a change in brand positioning, becoming a provider of Total Performance Marketing (Comprehensive Performance Marketing) solutions.

  Xem thêm