Liệu bạn có đang hiểu sai về "Marketing Strategy"?

Theo bạn, các hoạt động dưới đây có phải là Marketing Strategy?

Tất cả đều không phải là Marketing Strategy, các hoạt động này chỉ là phần triển khai từ Marketing Strategy tổng thể.

Quảng cáo trên kênh
trực tuyến

1

Triển khai các hoạt động
tại điểm bán 

2

Chương trình khuyến mãi

3

Chiến dịch truyền thông

4

Marketing Strategy bài bản gồm những phần nào?

Marketing Strategy cần bắt đầu với chiến lược định vị thương hiệu thông qua STP (Segmentation - Targeting - Positioning)

Với chiến lược định vị thương hiệu, doanh nghiệp bạn có thể dễ dàng thấy được mục tiêu trong việc lựa chọn nhóm khách hàng và xác định vị trí của doanh nghiệp trên toàn bộ thị trường.

Từ đó việc triển khai chi tiết chiến lược Marketing theo 4Ps (Product - Price - Promotion - Place) sẽ trở nên thống nhất và liền mạch. Đặc biệt, khi có vấn đề xảy ra chúng ta hoàn toàn có thể nhìn rõ được bức tranh tổng thể để dễ dàng chỉnh sửa, cải thiện phù hợp thay vì chỉ tập trung "chữa cháy" cho các hoạt động Marketing nhỏ lẻ để khắc phục tình trạng tạm thời. 

Product

Price

Promotion

Place

GIẢI PHÁP TỪ PMAX

Hãy hoàn thành bảng câu hỏi dưới đây để PMAX có thể thấy rõ hơn tình trạng của doanh nghiệp bạn hiện tại nhằm đưa ra các phân tích đánh giá phù hợp cho riêng doanh nghiệp bạn. Và quan trọng hơn hết, khi điền đủ thông tin bạn sẽ có cơ hội được tham gia 1 buổi PRIVATE WEBINAR - nơi PMAX có thể phân tích đánh giá chi tiết hơn và đào sâu vào cách giải quyết vấn đề cho nhiều doanh nghiệp bằng Marketing Strategy.       
       

Doanh nghiệp bạn đã có Marketing Strategy chưa?
Nếu chưa, bạn có muốn tìm hiểu và thực hiện?

THAM GIA NGAY

Hãy hoàn thành bảng câu hỏi dưới đây để PMAX có thể thấy rõ hơn tình trạng của doanh nghiệp bạn hiện tại nhằm đưa ra các phân tích đánh giá phù hợp cho riêng doanh nghiệp bạn. Và quan trọng hơn hết, khi điền đủ thông tin bạn sẽ có cơ hội được tham gia 1 buổi PRIVATE WEBINAR - nơi PMAX có thể phân tích đánh giá chi tiết hơn và đào sâu vào cách giải quyết vấn đề cho nhiều doanh nghiệp bằng Marketing Strategy.       
       

Doanh nghiệp bạn đã có Marketing Strategy chưa?
Nếu chưa, bạn có muốn tìm hiểu và thực hiện?

HOÀN TẤT

Doanh nghiệp bạn đã có nhóm khách hàng mục tiêu chưa? Nếu có thì hãy miêu tả nhóm khách hàng đó bằng: độ tuổi, vị trí địa lý, hành vi và tính cách

Sau khi nghe những chia sẻ về Marketing Strategy đến từ anh Long - CEO PMAX bạn có những cảm nghĩ, suy nghĩ hay ý kiến đóng góp nào hay không?

Bạn có mong muốn nhận thêm thông tin, phân tích và đánh giá sâu hơn cho các hoạt động marketing của doanh nghiệp và ngành hàng từ PMAX hay không?

©2022 Allrights reserved PMAX

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tối đa hoá hiệu quả kinh doanh thông qua việc tối ưu hiệu suất tiếp thị và truyền thông.
Privacy policy

TẢI NGAY →

Tải Recap Seminar
HOLIDAY SEASON ngay!