WHO

Thăng hạng nhan sắc với bảo bối từ WHO

Solution

Câu Chuyện Thành Công

Bối Cảnh

PMAX phát triển ý tưởng & ý tưởng cho tổng thể chiến dịch và kịch bản video cho tổng thể video để ra mắt sản phẩm mới cho Whoo

Mục Tiêu

Khách Hàng Mục Tiêu

Ý Tưởng Chiến Dịch

Thông Điệp Sáng Tạo

Đổi Mới Trong Chiến Dịch

Định Hướng Triển Khai

Kết Quả Đạt Được

Giải Pháp & Dịch Vụ Đã Áp Dụng

Kết Quả

0