Hanh Le
Co-Founder & COO
 @PMAX
PERFORMANCE
MARKETING
Giải pháp tăng trưởng TMĐT của thương hiệu Top ngành
Nhung Le
Senior Ecommerce Manager
cum D2C Project Lead @Tefal
TÌNH HÌNH TMĐT SAU 1 NĂM COVID
KHÓ KHĂN NHẤT LÀ LOGISTIC
SỰ THAY ĐỔI TRONG DOANH SỐ ONLINE VÀO 2022
CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TMĐT TRONG 2022
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CHO KÊNH TMĐT
CÁC MÙA E-COMMERCE CAMPAIGN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG NĂM
TỈ TRỌNG PHÂN BỔ ĐẦU TƯ VÀO CÁC CAMPAIGN SALES
CÁCH GIẢM SỰ PHỤ THUỘC DOANH THU CẢ THÁNG VÀO D-DAY
XÂY DỰNG BASELINE
CÁCH CHUẨN BỊ CHO MÙA MEGA SALES THÀNH CÔNG
MARKETING ON-SITE vs. OFF-SITE ĐỂ TĂNG TRAFFIC MEGA SALES
LÀM SAO ĐỂ GIẢM PHỤ THUỘC VÀO SÀN?
CÁCH PHÁT TRIỂN KÊNH BÁN HÀNG BỀN VỮNG
XÂY DỰNG BRAND.COM TRONG 2022
LỜI NHẮN NHỦ TỪ CHUYÊN GIA
01: 22
04:35
05:32
07:55
12:25
16:38
20:15
21:25
24:20
29:30
36:02
41:50
42:10
46.50
50:10

Agenda