CEO PMAX: “Performance Marketing Giờ Đây Không Chỉ Là Về Đo Lường, Kỹ Thuật!”

Share:
ceo-pmax-performance-marketing-gio-day-khong-chi-la-ve-do-luong-ky-thuat

Nội dung

Performance Marketing thường được hiểu là cách doanh nghiệp triển khai hoạt động marketing dựa trên hiệu quả mà nó mang lại thông qua việc sử dụng các công cụ đo lường, kỹ thuật. Với CEO PMAX, Performance Marketing còn bao hàm khái niệm rộng hơn, chính là về triết lý và cách tiếp cận – mà anh gọi là Total Performance Marketing.

Trong talkshow lần này, anh Long Lê – CEO PMAX sẽ chia sẻ về Total Performance Marketing và câu chuyện mở rộng giải pháp mà công ty đang theo đuổi nhằm tái định vị PMAX trong giai đoạn mới.

Tìm hiểu thêm