CHINH PHỤC 2024: TỐI ƯU ROI

Bằng việc phân tích bối cảnh kinh tế thế giới đến tình hình kinh doanh tại Việt Nam, ebook “Chinh phục 2024: Tối ưu ROI” cung cấp góc nhìn toàn diện và dự đoán những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai kết hợp cùng cập nhật các xu hướng Marketing được quan tâm; từ đó hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt tình hình nhằm hoạch định chiến lược phát triển trong năm 2024.

Nội dung của ebook “Chinh phục 2024: Tối ưu ROI” bao gồm:

Nội dung ebook được phát triển từ Khảo sát về Kinh Doanh và Marketing 2024, phù hợp cho những người làm marketing, các nhà quản lý doanh nghiệp, CEO, CMO, Giám đốc nhãn hàng, Giám đốc Marketing và tất cả mọi người đang muốn nắm bắt thông tin về thị trường, xu hướng cũng như cơ hội 2024.