webinar-giai-phap-but-pha-tang-truong-thoi-ky-binh-thuong-moi

Chúng ta đã chính thức bước vào giai đoạn “bình thường mới”, các doanh nghiệp từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh những thách thức về mặt kinh tế xã hội, doanh nghiệp còn phải đối mặt với sự thay đổi của hành vi khách hàng. Tuy nhiên, nhìn về mặt tích cực, đây chính là thời cơ mà doanh nghiệp cần phải nắm bắt để đón đầu xu hướng và chạy đua bứt phá trong tăng trưởng.

Marketing đóng vai trò then chốt như một đòn bẩy tăng trưởng của doanh nghiệp trong giai đoạn “bình thường mới”. Hành trình khách hàng trong phễu chuyển đổi Marketing ngày càng phức tạp, đòi hỏi doanh nghiệp phải đi trước, đón đầu để có thể thu hút sự chú ý, tương tác sâu với khách hàng tiềm năng nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi. Vì vậy, “tối ưu hóa phễu chuyển đổi marketing” là điều kiện tiên quyết để cắt giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận, tạo đà tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên có những câu hỏi được đặt ra:
– Thế nào được gọi là phễu chuyển đổi đạt “chuẩn”?
– Làm cách nào để tối ưu hóa “Phễu Chuyển Đổi Marketing”?

Câu trả lời sẽ có trong Webinar “Tối Ưu Phễu Chuyển Đổi Marketing – Giải pháp bứt phá tăng trưởng thời kỳ bình thường mới”.

Nội dung chia sẻ:

Thông tin diễn giả: