“Performance Marketing” là một trong những thuật ngữ ngày càng được nhiều người nhắc đến trong thời gian qua, khi các hoạt động Marketing không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thương hiệu đơn thuần mà còn đòi hỏi đem đến hiệu quả kinh doanh và tối ưu chi phí đầu tư quảng cáo.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam, các chuyên gia của PMAX hân hạnh đem đến Ebook “Tăng trưởng hiệu quả cùng Performance Marketing” dành riêng cho Marketer, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp hay bất kì cá nhân nào có niềm đam mê với Performance Marketing.
➜ Hiểu rõ thế nào là Performance Marketing & tầm quan trọng của Performance Marketing với doanh nghiệp.

➜ Biết cách xác định mục tiêu, lựa chọn & xây dựng các chỉ số đo lường mục tiêu; cách thức theo dõi & canh chỉnh các chỉ số giúp tối ưu hiệu quả trong một chiến lược Performance Marketing toàn diện.

➜ Có thể phát triển kế hoạch thực thi Performance Marketing với đầy đủ các yếu tố, quy trình, nguồn lực cho từng giai đoạn.

➜ Cập nhật về ứng dụng của Performance Marketing trong một số lĩnh vực nổi bật.