Webinar Growth Series – Marketing Innovation: Đổi mới để tồn tại – được phát triển nhằm mục đích gợi ý giải pháp và mở ra không gian thảo luận về những vấn đề và thách thức mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế biến động và sức mua thị trường tiêu dùng giảm sút.

Bối cảnh hiện tại

Suy thoái kinh tế 2023 đã ảnh hưởng đến thu nhập và sức mua của đất nước và người tiêu dùng, lợi nhuận của doanh nghiệp đi xuống kéo theo cắt giảm chi phí marketing để cân bằng chi phí và lợi nhuận. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo nền kinh tế đang dần phục hồi và sự đổi mới mạnh mẽ trên thị trường digital cuối năm 2023. Trước những thay đổi này, đâu là cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu từ giờ đến nửa đầu năm 2024?

Cơ hội

co-hoi-marketing-innovation

Thách thức

thach-thuc-marketing-innovation

Vậy:

Webinar Growth Series – Marketing Innovation: Đổi mới để tồn tại

Webinar “Growth Series – Marketing Innovation: Đổi mới để tồn tại” được phát triển nhằm mục đích gợi ý giải pháp và mở ra không gian thảo luận về những vấn đề và thách thức mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong bối cảnh kinh tế biến động và sức mua thị trường tiêu dùng giảm sút:

Tham gia webinar, chủ doanh nghiệp, nhà quản trị marketing, chuyên viên marketing, start-up leaders,… sẽ:

Nội dung:

Diễn giả đồng hành:

Webinar “Growth Series – Marketing Innovation: Đổi mới để tồn tại” là sự kiện không thể bỏ lỡ dành cho:

Thông tin chi tiết:

📆 Thời gian: 02:00 PM – 04:30 PM ngày 03.11.2023

📍 Hình thức tổ chức: Online qua Zoom