iOS 14 ảnh hưởng vận hành quảng cáo Facebook như thế nào?

Share:
cap-nhat-he-dieu-hanh-ios-14-anh-huong-den-facebook-ads-nhu-the-nao

Nội dung

Vừa qua, Apple đã công bố một số thay đổi đi kèm iOS 14. Theo đó, các doanh nghiệp vận hành quảng cáo ứng dụng di động và báo cáo sự kiện chuyển đổi trên trang Web từ mọi công cụ kinh doanh của Facebook đều sẽ bị ảnh hưởng.

Những thay đổi về phân phối khi vận hành quảng cáo

Yêu cầu quyền theo dõi

Cụ thể, theo yêu cầu của Apple, ứng dụng nào trong App Store thực hiện hoạt động “theo dõi” (định nghĩa của Apple) sẽ phải hiển thị lời nhắc cho người dùng iOS 14 theo đúng khung AppTrackingTransparency để bảo mật dữ liệu của họ. Nếu có nhiều người chọn “Từ chối theo dõi” trên thiết bị iOS 14, tính năng cá nhân hóa quảng cáo và báo cáo hiệu quả sẽ bị hạn chế đối với cả sự kiện chuyển đổi trên Web và Ứng dụng.

Tính năng "từ chối theo dõi" trên thiết bị iOS 14.
Tính năng “từ chối theo dõi” trên thiết bị iOS 14.

Giới hạn khi tạo quảng cáo

Doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng các tài khoản quảng cáo hiện có. Tuy nhiên, sẽ phải tạo các chiến dịch cài đặt ứng dụng trên iOS 14 riêng biệt do giới hạn khi báo cáo từ API SKAdNetwork của Apple. Sau đây là những giới hạn khác cần xem xét:

  • Chỉ có thể liên kết ứng dụng với một tài khoản vận hành quảng cáo. Tuy nhiên, có thể sử dụng cùng một tài khoản quảng cáo để quảng cáo cho nhiều ứng dụng;
  • Mỗi ứng dụng được phép có tối đa cùng lúc 9 chiến dịch trên iOS 14, có tối đa 5 nhóm quảng cáo cùng loại tối ưu hóa;
  • Đấu giá là lựa chọn mua duy nhất có sẵn khi tạo quảng cáo cho thiết bị dùng iOS 14, đồng thời chưa thể sử dụng loại quảng cáo tiếp cận và tần suất.

Giới hạn sự kiện

Nhà quảng cáo sẽ bị giới hạn ở 8 sự kiện chuyển đổi trên mỗi miền – bao gồm cả sự kiện Pixel. Sự kiện Pixel cho phép theo dõi các hành động cụ thể trên trang Web được sử dụng để báo cáo, nhắm mục tiêu và tối ưu hóa.

Sự kiện Pixel cho phép theo dõi các hành động cụ thể trên Website.
Sự kiện Pixel cho phép theo dõi các hành động cụ thể trên Website.

Trạng thái phân phối mới

Các trạng thái chỉ áp dụng cho chiến dịch ứng dụng trên iOS 14:

  • Đang cập nhật giới hạn: Mỗi ID ứng dụng được giới hạn ở 9 chiến dịch trên iOS 14. Khi bạn tắt chiến dịch ứng dụng trên iOS 14, phải mất 72 giờ để chiến dịch đó không còn bị tính vào giới hạn chiến dịch trên iOS 14;
  • Giới hạn đang chờ: Khi bạn đạt đến giới hạn 9 chiến dịch trên iOS 14 cho ID ứng dụng của mình, mọi chiến dịch trên iOS 14 bạn tạo và đăng thêm sẽ không phân phối ngay lập tức. Để bật một chiến dịch mới, bạn cần phải tắt một chiến dịch hiện có trên iOS 14 và chờ 72 giờ để chiến dịch này thoát khỏi giai đoạn đặt lại.

Các trạng thái chỉ áp dụng cho chiến dịch chuyển đổi sự kiện trên trang web:

  • Sự kiện không được hỗ trợ: Khi cố tối ưu hóa cho một sự kiện chuyển đổi trên trang Web chưa đặt làm một trong 8 sự kiện chuyển đổi ưu tiên trên trang Web cho miền, nhóm quảng cáo của chiến dịch sẽ tắt. Khi đã tắt, nhóm quảng cáo không thể bật lại;
  • Lỗi thiết lập: Khi không có miền nào liên kết với cặp sự kiện Pixel và quảng cáo, nó cũng sẽ tắt.

Giới hạn khi báo cáo

Theo chính sách mới của Apple, các doanh nghiệp sẽ bị giới hạn khả năng đo lường hiệu quả của chiến dịch cài đặt ứng dụng dành cho iOS 14 trên Facebook.

  • Báo cáo bị trì hoãn: Hệ thống báo cáo của Facebook sẽ bị mất tính năng thời gian thực và dữ liệu trả về có thể sẽ trễ tối đa 3 ngày.
  • Trong tương lai, đối với các chiến dịch đang hoạt động, khoảng thời gian phân bổ lượt Click và lượt xem trong 28 ngày, lượt xem trong 7 ngày sẽ không được hỗ trợ.

Giới hạn khi nhà vận hành quảng cáo nhắm mục tiêu

Khi nhiều người chọn Từ chối theo dõi trên thiết bị iOS 14, kích thước của các kết nối ứng dụng, Đối tượng tùy chỉnh trong hoạt động ứng dụng và Đối tượng tùy chỉnh trên trang Web có thể giảm xuống.

Các giới hạn đối với quảng cáo động

Khi nhiều thiết bị cập nhật lên iOS 14, quy mô đối tượng nhắm mục tiêu lại của bạn có thể giảm xuống.

Chuẩn bị những gì khi vận hành quảng cáo với iOS 14?

Đo lường sự kiện tổng hợp

Để đáp ứng những thay đổi trên, Facebook sẽ xử lý các sự kiện chuyển đổi Pixel từ thiết bị iOS 14 bằng tính năng Đo lường sự kiện tổng hợp. Điều này sẽ hỗ trợ nỗ lực của nhà quảng cáo trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, đồng thời trợ giúp bạn chạy chiến dịch hiệu quả.

Cập nhật SDK của Facebook dành cho iOS 14 phiên bản 8.1

Điều này giúp cá nhân hóa những quảng cáo phân phối đến người dùng iOS 14, đồng thời tiếp tục nhận báo cáo về các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng. Ngoài ra, bạn nên tìm hiểu thêm về cách sử dụng Facebook SDK, API Sự kiện trong App và Mobile Measurement Partner để đo lường hiệu quả trên iOS 14.

Cá nhân hóa quảng cáo phân phối đến người dùng iOS 14, đồng thời tiếp tục nhận báo cáo về các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng.
Cá nhân hóa quảng cáo phân phối đến người dùng iOS 14, đồng thời tiếp tục nhận báo cáo về các sự kiện chuyển đổi trong ứng dụng.

Xác minh tên miền của trang web

Việc xác minh này không phải là một quy trình mới và các doanh nghiệp có thể thực hiện từ “Trình quản lý kinh doanh”. Điểm cập nhật cần được lưu ý chính là việc xác minh miền của trang web cần phải được thực hiện tại tên miền cấp cao hiệu quả cộng một (eTLD+1), phần còn lại của quy trình thì vẫn như cũ.

Ví dụ: Đối với www.books.jasper.co.uk, books.jasper.co.uk và jasper.co.uk, miền eTLD+1 là jasper.co.uk.

Lập kế hoạch hoạt động với 8 sự kiện chuyển đổi cho mỗi miền

Nhà vận hành quảng cáo chỉ có thể thiết lập cấu hình tối đa 8 sự kiện chuyển đổi trên mỗi tên miền Website được sử dụng để tối ưu hóa chiến dịch do Tính năng Đo lường sự kiện tổng hợp. Bộ tối ưu hóa quảng cáo cho sự kiện chuyển đổi không còn khả dụng sẽ bị tạm dừng. Bạn có thể thiết lập cấu hình này trong “Trình quản lý sự kiện”.

Tìm hiểu thêm