FWD

Sống đầy mùa lễ hội với FWD

Solution

Hướng Tiếp Cận

Tính từ tháng 2/2023, FWD Việt Nam đã có 4 chiến dịch lớn và +15 nội dung liên quan đến các sự kiện/ngày lễ (Occasional content)

Giải Pháp & Dịch Vụ Đã Áp Dụng

  • Giải Pháp

Branding

  • Dịch Vụ

Media

Strategy

Content production

Kết Quả

  • Hơn 3.400.000 lượt tiếp cận trong thời gian diễn ra chiến dịch;
  • Cán mốc Top 1 BXH Thương hiệu YMI, đồng thời duy trì vị trí trong Top 5 suốt năm qua.
  • 2 lần xuất hiện trong top 10 sự kiện nổi bật trên Social Media, trong đó đã từng đạt được VỊ TRÍ THỨ 2.
0