Created with Sketch.

THAM DỰ SỰ KIỆN

SỰ KIỆN SẼ DIỄN RA TRONG
00
00
00
00

ngày

giờ

phút

giây

Ecommerce không chỉ là chạy quảng cáo và khuyến mãi!

GIẢI NGỐ

ECOMMERCE

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY

Hệ thống hóa kiến thức cùng
Performance Agency hàng đầu Việt Nam 

PMAX Academy

SILVER WINNER
SOUTHEAST ASIA
B2C MARKETING AGENCY
AGENCY OF THE YEAR 2022
SILVER WINNER
SOUTHEAST AISA
E-COMMERCE AGENCY
AGENCY OF THE YEAR 2022

TÌM HIỂU NGAY

00
00
00
00

RA MẮT KHÓA HỌC
ACCOUNT MANAGEMENT

HẠN ĐĂNG KÝ:

TÌM HIỂU NGAY

"NHẬP MÔN"
DIGITAL MARKETING

Khóa học
DIGITAL MARKETING FOUNDATION

Đối tác

Khóa học nào dành cho bạn?

Ưu đãi tháng sinh nhật

Lịch Khai Giảng

Lịch học

Thời gian

Số buổi

Khai giảng

Môn học

Google Ads Chuyên sâu
(GAM006)
T3, T7
7:00 PM - 9:30 PM
6
02/03/2024
Digital Performance Management
(DPM018)
T4, T6
7:00 PM - 9:30 PM
9
27/03/2024
T2, T5
Ecommerce Platforms Management
(ECOM007)
7:00 PM - 9:30 PM
8
28/03/2024
Facebook Ads Chuyên sâu
(FAM008)
T3, T7
7:00 PM - 9:30 PM
6
26/03/2024
Digital Marketing Foundation
(DMF002)
T4, T6
7:00 PM - 9:30 PM
2
06/03/2024
Marketing Analytics
(MAC002)
T4, T6
7:00 PM - 9:30 PM
4
13/03/2024
Digital Performance Management
(DPM018)
T4, T6
7:00 PM - 9:30 PM
9
27/03/2024
Account Management
(ACC001)
T4, T6
7:00 PM - 9:30 PM
8
Coming Soon

Cảm nhận của học viên về PMAX Academy

Đăng ký tư vấn

Privacy policy

ĐĂNG KÝ

Trượt để xem thêm

CASE STUDY

PMAX Academy

Trung tâm đào tạo từ Performance Agency hàng đầu Việt Nam

EXCELLENCE IN DRIVING GOOGLE E-COMMERCE SALES SOLUTIONS 2021
GOLD WINNER
MOBILE APP
ADVERTISING
SMARTIES 2019
BRONZE WINNER
VIETNAM INDEPENDENT AGENCY OF THE YEAR 2021
 (includes mCommerce Solutions)
BRONZE WINNER
MOBILE APP
SMARTIES 2019
BRONZE WINNER
BEST DATA DRIVEN
DISPLAY CREATIVE
SMARTIES 2021