Systematize knowledge with PMAX Academy

The course helps you optimize your digital marketing effectiveness based on a data-driven mindset. Reinforce knowledge of the steps of planning, setting up, running and optimizing ads, etc. through a teaching method that combines updated theory with practice.

Expertise

The PMAX team always researches and develops more advanced and unique solutions to contribute to creating great values ​​for customers, human resources and the whole community.

Real Value

We invest in finding, training and retaining high quality human resources. At PMAX, sustainable development is not a choice, but the responsibility of each individual and the whole team.

Performance Marketing

We invest in finding, training and retaining high quality human resources. At PMAX, sustainable development is not a choice, but the responsibility of each individual and the whole team.

Always Up-to-date

We invest in finding, training and retaining high quality human resources. At PMAX, sustainable development is not a choice, but the responsibility of each individual and the whole team.

Commencement Schedule

Type Academy

Digital Media Planning

16/08/2024
Học phí 3,299,000 đ

TikTok Marketing

02/08/2024
Học phí 5,299,000 đ
Giá gốc 10,400,000 đ

Digital Performance Management

15/07/2024
Học phí 5.199.000 đ
Giá gốc 6.199.000 đ

Facebook Ads Chuyên sâu

30/07/2024
Học phí 3.099,000 đ
Giá gốc 4.299.000 đ

Combo Digital Ads Nâng cao

November 6, 2023
Học phí 7.738.200 đ
Giá gốc 8.598.000 đ

Combo Tối ưu hiệu quả Thương mại điện tử

November 6, 2023
Học phí 11.159.000 đ
Giá gốc 12.398.000 đ

Awards PMAX Academy

Marketing training center from Vietnam’s leading Performance Agency
Read More
Best data driven display creative smarties 2021
Read More
Best data driven display creative smarties 2021
Read More
Best data driven display creative smarties 2021
Read More
Best data driven display creative smarties 2021
Read More
Best data driven display creative smarties 2021
Read More
Best data driven display creative smarties 2021

Partner

Students have experienced the course

Mình nghĩ muốn học cái gì thì nên học từ những người giỏi nhất, với kinh nghiệm dày dặn cùng khối lượng kiến thức đồ sộ về Performance Marketing thì giảng viên từ PMAX đúng là lựa chọn tuyệt vời. Chương trình học vốn được xây dựng từ chương trình đào tạo nhân viên của PMAX, nên khóa trang bị các kiến thức, skill, tool cần thiết để một bạn làm tốt công việc của một Media Executive. Nếu học sớm hơn chắc mình đỡ “trầm cảm” vì mấy tháng đầu đi làm công việc này, khi ngày nào cũng phải đối mặt với các câu hỏi như chạy sao cho giá tốt? Google Analytics xài sao ta? Tối ưu làm sao ta? Performance là gì ta?...

Tống Hoàng Giang

[Media Executive] Course students Digital Performance Management

Mình nghĩ muốn học cái gì thì nên học từ những người giỏi nhất, với kinh nghiệm dày dặn cùng khối lượng kiến thức đồ sộ về Performance Marketing thì giảng viên từ PMAX đúng là lựa chọn tuyệt vời. Chương trình học vốn được xây dựng từ chương trình đào tạo nhân viên của PMAX, nên khóa trang bị các kiến thức, skill, tool cần thiết để một bạn làm tốt công việc của một Media Executive. Nếu học sớm hơn chắc mình đỡ “trầm cảm” vì mấy tháng đầu đi làm công việc này, khi ngày nào cũng phải đối mặt với các câu hỏi như chạy sao cho giá tốt? Google Analytics xài sao ta? Tối ưu làm sao ta? Performance là gì ta?...

Nguyễn Mạnh Hà

[Media Executive] Course students Digital Performance Management

Mình nghĩ muốn học cái gì thì nên học từ những người giỏi nhất, với kinh nghiệm dày dặn cùng khối lượng kiến thức đồ sộ về Performance Marketing thì giảng viên từ PMAX đúng là lựa chọn tuyệt vời. Chương trình học vốn được xây dựng từ chương trình đào tạo nhân viên của PMAX, nên khóa trang bị các kiến thức, skill, tool cần thiết để một bạn làm tốt công việc của một Media Executive. Nếu học sớm hơn chắc mình đỡ “trầm cảm” vì mấy tháng đầu đi làm công việc này, khi ngày nào cũng phải đối mặt với các câu hỏi như chạy sao cho giá tốt? Google Analytics xài sao ta? Tối ưu làm sao ta? Performance là gì ta?...

Đỗ Xuân Tùng

[Media Executive] Course students Digital Performance Management

Register for the course today to receive the most attractive benefits!