Cùng PMAX, chúng tôi tạo ra một kế hoạch tiếp thị toàn diện phù hợp với đối tượng, nhu cầu và mục tiêu duy nhất mình thay vì một giải pháp dành cho cho tất cả quảng cáo hiển thị, PR trực tuyến, quảng cáo truyền hình và quảng cáo trên báo in.