Brand & Marketing Strategy

Định hướng chiến lược marketing, thương hiệu và truyền thông hiệu quả nhằm tối ưu mục tiêu kinh doanh

Lên lịch hẹn để thảo luận với

Mr. Cường Nguyễn​
Strategy Director

Đăng ký tư vấn 1:1 cùng chuyên gia

Với đội ngũ chuyên gia marketing giàu kinh nghiệm, không gì là không thể

Phân tích thị trường & thương hiệu

Nghiên cứu Toàn diện 5Cs & Đồng nhất Mục tiêu Kinh doanh:

1. Báo cáo phân tích thương hiệu

Tổng quan về ngành và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn.

2. Xác định insight thương hiệu và định hướng phát triển

Xác định rõ ràng tham vọng kinh doanh để phân tích tình hình ngành cụ thể dựa trên sự hiểu biết sâu rộng và toàn diện về thị trường.

Phát triển nghiên cứu hành vi khách hàng

Nghiên cứu về hành vi và thói quen, xu hướng của khách hàng để đặt nền tảng vững chắc cho việc phát triển chiến lược tiếp thị và thương hiệu.

Research design & briefing
Research deployment
Research Analysis & Report
Customer Profile Development

Phát triển chiến lược marketing
cho thương hiệu

Phát triển chiến lược tiếp thị và thương hiệu toàn diện dựa trên sự hiểu biết toàn diện về bối cảnh của công ty.

Định vị phân khúc mục tiêu

  • Phân khúc thị trường
  • Phân khúc mục tiêu
  • Định vị thương hiệu

Thiết kế cấu trúc phát triển thương hiệu

Phát triển kiến trúc thương hiệu dựa trên quan điểm từ trong ra ngoài và từ ngoài vào để tối đa hóa sự đồng bộ hóa danh mục và tác động.

Phát triển ý tưởng và nền tảng thương hiệu

Phát triển ý tưởng thương hiệu và nền tảng giao tiếp dựa trên tham vọng kinh doanh và định vị thương hiệu đã được điều chỉnh cho phù hợp.

Phát triển yếu tố chiến lược thương hiệu

Phát triển hướng dẫn và khung chiến lược thương hiệu (Sử dụng Mô hình Chìa khóa Thương hiệu).

Chiến lược ra mắt thị trường

  • Xác định nguồn tăng trưởng của thương hiệu và các yếu tố được ưu tiên.
  • Phát triển lịch tiếp thị thương hiệu dựa trên 3 cấp độ (Far - Near - Now).

Chiến lược Campaign Communication

Từ nền tảng chiến lược thương hiệu, phát triển chiến lược giao tiếp chiến dịch và kế hoạch triển khai dựa trên các mục tiêu cụ thể của trạng thái kinh doanh.

Thiết lập Hệ thống Theo dõi Tiếp thị & Thương hiệu

Từ nền tảng chiến lược thương hiệu, phát triển chiến lược giao tiếp chiến dịch và kế hoạch triển khai dựa trên các mục tiêu cụ thể của trạng thái kinh doanh.

Phát triển các chỉ số đánh giá thương hiệu để đo lường sức khỏe thương hiệu.

Tóm tắt, giám sát các đối tác nghiên cứu.

Cung cấp phân tích sâu về hiệu suất thương hiệu.

Bạn đang cần giải pháp
phát triển thương hiệu tốt nhất?

Đăng ký ngay để cập nhật thông tin mới nhất về giải pháp của chúng tôi.

    Bằng cách nhấn đăng ký, bạn đồng ý với các điều khoản và chính sách của PMAX.