Media for Branding

Lên lịch hẹn để thảo luận với

Mr. Hạnh Lê
Co-founder
Chief Operating Officer

Đăng ký tư vấn 1:1 cùng chuyên gia

Với đội ngũ chuyên gia marketing giàu kinh nghiệm,
không gì là không thể

Branding For Performance

What

Type of Media Material

who

Specific TA in each channel

why

All media decision will be made based on data-driven-mindset

when

Time the Media Ads reach to TA

how

Frequency & Format of Media Ads

What we do

Planning

 • Channel Selection
 • Audience Targeting
 • % Reach & Frequency
 • Format Selection
 • Phasing: Budget & Creative

Optimization

Optimize Based on These Dimensions:

 • Channel
 • Audience Targeting
 • Audience
 • Format
 • Unit Cost

Report

Performance overview & deepdive analysis

 • Media Metric
 • Brand Lift Study
 • Share Of Voice
 • Revenue Lift

data source for media from

Media Framework For Branding

Input

Objective

Concept/Idea

Audience Behavior

Audience Behavior

Channel Mix

Format & Placemant Mix

Funnel Approach

Phasing Approach

Dynamic Content

Optimal Reach & Frequency

Brand Health Checking

Innovation

Output

Media channel for branding

Bạn đang cần giải pháp
phát triển thương hiệu tốt nhất?

Đăng ký ngay để cập nhật thông tin mới nhất về giải pháp của chúng tôi.