Career

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Cập nhật liên tục các vị trí tuyển dụng hot nhất tại PMAX và các câu hỏi thường gặp về quy trình tuyển dụng.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Cập nhật liên tục các vị trí tuyển dụng hot nhất tại PMAX và các câu hỏi thường gặp về quy trình tuyển dụng.

GIA NHẬP ĐỘI NGŨ PMAX

Thử Thách Bản Thân Và Tạo Bước Nhảy Vọt

PMAX tạo cơ hội cho từng cá nhân được thử thách mình và phát triển với tốc độ nhanh nhất.

Trải Nghiệm Môi Trường Làm Việc Năng Động

Đội ngũ PMAX là những người trẻ nhiệt huyết với hơn 80% là 9X, làm việc trong môi trường mở và tích cực.

Học Và Làm Việc Cùng Chuyên Gia Tâm Huyết

Với vị thế dẫn đầu về Performance Marketing, PMAX sở hữu đội ngũ nhân sự cấp cao là những chuyên gia hàng đầu.

Job Vacancies

Senior Optimization Executive (Socom)

JOB SUMMARY Title: Senior Optimization Executive Department: Media Year of Experience: 2 years+ Job Level: Senior (OE2-OE3) Report Line: Optimization Manager Peer: Media planner, Account, Strategy, Optimization Expertise and Solution Specialist. Subordinate: Optimization Executive/Trainee Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet…

apply now

Account Executive (All levels)

JOB SUMMARY Title: Account Executive (All levels) Department: Account Year of Experience: 2 years++  Job Level: Executive (AE1, AE2), Lead (AE3) Report Line: Account Manager Peer: Media, Strategy, Creative Subordinate: Account Trainee Salary Range: Negotiable  Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95…

apply now

B2B Marketing Manager (In-house)

JOB SUMMARY Title: Marketing Manager Department: Marketing Year of Experience: 4 years ++ Job Level: Manager Report Line: Growth Director Peer: Marketing, BD Subordinate: Marketing Generalist, Content Marketing, Graphic Designer Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time (Hybrid): 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach…

apply now

Media Buyer Manager

JOB SUMMARY Title: Media Buyer Manager Department: Partnership Year of Experience: 3-4 years++ Job Level: Lead/Manager (M1) Report Line: Chief Accountant Subordinate: Media Buyer Trainee Salary Range: 35.000.000 – 45.000.000 VND Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam…

apply now

Media Buyer Lead

JOB SUMMARY Title: Media Buyer Lead Department: Partnership Year of Experience: 2-3 years+ Job Level: Lead Report Line: Chief Accountant Subordinate: Media Buyer Trainee Salary Range: 17.000.000 – 22.000.000 VND Hiring Purpose: New Hire Working Time (Hybrid): 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam…

apply now

Product Director

JOB SUMMARY Title: Product Director Department: Product Year of Experience: 5-8 years +  Job Level: Director Report Line: CEO Peer: Media, Strategy, Growth Subordinate: Some direct reports, many indirect reports in a matrix organization Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet…

apply now

Executive Assistant

JOB SUMMARY Title: Executive Assistant Year of Experience: 2-3 years+ Job Level: Executive Report Line: CEO Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam   OBJECTIVES We are…

apply now

Head of FMCG

JOB SUMMARY Title: Head of FMCG Department: Account – FMCG vertical Year of Experience: 6+ years Job Level: Director Report Line: CCO Peer: BOM-BOD Subordinate: Account Manager(s) Salary Range:  Negotiate Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben…

apply now

Associate Partnership Manager (SME)

JOB SUMMARY Title: Associate Partnership Manager Department: SME Year of Experience: 2 years+ Job Level: Associate Manager Report Line: CEO Peer: SME Team Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh…

apply now

Marketing & Data Analyst

JOB SUMMARY Title: Marketing & Data Analyst Department: Media Year of Experience: 2 years+ Job Level: Executive/ Senior Report Line: Media Director Salary Range: Negotiation Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward, District 1,…

apply now

Senior L&D Executive

JOB SUMMARY Title: Senior L&D Executive Department: HR & Admin  Year of Experience: 2-3 years + Job Level: Senior Executive Report Line: COO Peer: HR Team Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh…

apply now

[Ha Noi] Business Development Executive (All levels)

JOB SUMMARY Title: Business Development Executive (All levels) Department: Business Development Year of Experience: 1-3 years+ Job Level: Junior/Middle/Senior Executive Report Line: Business Development Manager/ Managing Director Peer: BD Executive, Account Executive Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: Hà Nội   JOB…

apply now

[Ha Noi] Business Development Manager

JOB SUMMARY Title: Business Development Manager Department: Business Development Year of Experience: 3-4 years+ Job Level: Manager Report Line: HAN Managing Director Peer: Account Manager, Strategy Manager,… Subordinate: 5-8 BD Executive Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: Hà Nội   OBJECTIVES We’re looking for…

apply now

Project Management Office Manager

JOB SUMMARY Title: Project Management Office Manager Department: Growth Year of Experience: 3 years+ Job Level: Manager Report Line: Growth Director/ CEO Peer: Growth Analyst Subordinate: N/A Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street,…

apply now

Growth Analyst (B2B)

JOB SUMMARY Title: Growth Analyst (B2B) Department: Growth Year of Experience: 2 years+ Job Level: Executive Report Line: Growth Director Peer: Project Management Office Manager Subordinate: N/A Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street,…

apply now

Partnership Manager

JOB SUMMARY Title: Partnership Manager Department: Growth Year of Experience: 3 years+ Job Level: Manager Report Line: Growth Director Peer: Business Development Managers, Marketing Managers Subordinate: None Salary Range: Negotiable base salary + attractive commission scheme  Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building,…

apply now

[PMAX Trainee Program 2023] Business Development Trainee

JOB SUMMARY Title: Business Development Trainee Department: Business Development (BD) Year of Experience: Not required Job Level: Trainee Report Line: BD Manager/ BD Director Peer: BD Team Subordinate: None Salary Range: Phase 1 – 4.000.000 VND; Phase 2 – 6.000.000 VND Expected Onboard Time: 08/2023 Hiring Purpose: New Hire Working Time: Hybrid working time, 9:00…

apply now

Senior Talent Acquisition Executive

JOB SUMMARY Title: Senior Talent Acquisition Executive Department: HR & Admin Year of Experience: 3 years+ Job Level: Senior Executive Report Line: HR Director Peer: HR Team Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang…

apply now

Business Development Lead (B2B Sales)

JOB SUMMARY Title: Business Development Lead Department: Business Development Year of Experience: 3 years++ Job Level: Lead Report Line: Business Development Manager Peer: BD Team Subordinate: BD Executive Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam…

apply now

Strategic Planning Manager/ Strategy Manager

JOB SUMMARY Title: Strategic Planning Manager/ Strategy Manager Department: Strategy Year of Experience: 3+ years Job Level: Manager Report Line: Strategy Director Peer: Creative/Account Manager/Media Manager Subordinate: Strategy Executive, Strategy Trainee Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday (hybrid working) Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building,…

apply now

Strategic Planner/ Strategy Executive

JOB SUMMARY Title: Strategic Planner/ Strategy Executive Department: Strategy Year of Experience: 1 – 3 years Job Level: Executive Report Line: Strategy Manager Peer: Account, Creative, Media Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang…

apply now

Copywriter Trainee

JOB SUMMARY  Title: Copywriter Trainee Department: Creative Production Year of Experience: Not required Job Level: Full-time Trainee Report Line: Creative Operation Manager Peer: Account Subordinate: None Salary Range: Negotiate Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam   OBJECTIVES We are looking for…

apply now

Graphic Designer Trainee

JOB SUMMARY  Title: Graphic Designer Trainee Department: Creative Production Year of Experience: Not required Job Level: Full-time Trainee Report Line: Creative Operation Manager Peer: Account Subordinate: None Salary Range: Negotiate Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Vietnam   OBJECTIVES We are looking…

apply now

Business Development Director

JOB SUMMARY Title: Business Development Director Department: Business Development Year of Experience: 6 years++ Job Level: Director Report Line: CEO/CCO Peer: Growth/Marketing Director Subordinate: Business Development Managers/Executives Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street,…

apply now

Business Development Manager

JOB SUMMARY Title: Business Development Manager Department: Business Development Year of Experience: 3-4 years+ Job Level: Manager Report Line: Growth Director Peer: Account Manager, Strategy Manager … Subordinate: 3-4 BDE Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang…

apply now

Video Creator Trainee

JOB SUMMARY  Title: Video Editor Trainee Department: Creative Production Year of Experience: Not required Job Level: Full-time Trainee Report Line: Creative Operation Manager  Peer: Account  Subordinate: None Salary Range: Negotiate Hiring Purpose: New Hire  Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday  Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street,…

apply now

Senior Copywriter

JOB SUMMARY Title: Senior Copywriter Department: Creative Year of Experience: 3-4 years+ Job Level: Senior Executive Report Line: Creative Operation Manager Peer: Creative, Account Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben…

apply now

Media Planning Manager

JOB SUMMARY Title: Media Planning Manager Department: Media Year of Experience: 4 years+ Job Level: Manager Report Line: COO Peer: Optimization Manager, Account Manager, Strategy Manager Subordinate: Media Executive & Trainee Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach…

apply now

Senior Business Development Executive (B2B Sales)

JOB SUMMARY Title: Business Development Executive Department: Business Development Year of Experience: 2-3 years++ Job Level: Senior Executive Report Line: Business Development Manager Peer: BD Executive Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam…

apply now

Senior B2B Marketing Executive

JOB SUMMARY Title: Senior Marketing Executive Department: Marketing Year of Experience: 2-3+ years Job Level: Senior Report Line: Marketing Manager Peer: Marketing Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam Street, Ben Thanh Ward,…

apply now

B2B Marketing Lead (In-house)

JOB SUMMARY Title: Marketing Lead Department: Marketing Year of Experience: 3-4 years ++ Job Level: Lead Report Line: Marketing Manager Peer: Marketing, BD Subordinate: Marketing Executive/Trainee, Content Marketing Executive/Trainee Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam…

apply now

Project Manager – Geographic Expansion

JOB SUMMARY Title: Project Manager – Geographic Expansion Department: Geographic Expansion Year of Experience: 3 years++ Job Level: Manager Report Line: CEO Peer: Growth team Subordinate: Project Interns, Executives Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: Hybrid (Remote + Ho Chi Minh City)   OBJECTIVES…

apply now

Optimization Manager (Performance Marketing)

JOB SUMMARY Title: Optimization Manager Department: Media Year of Experience: +3 years Job Level: OM Report Line: Media Director Peer: Optimization Manager, Account Manager, Strategy Manager Subordinate: 2-3 OE- Fulltime Trainee Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach…

apply now

Senior Ecommerce Executive

JOB SUMMARY Title: Senior Ecommerce Executive Department: Ecommerce Solutions Year of Experience: 2-3 years + Job Level: Senior Executive Report Line: Ecommerce Manager Peer: Ecommerce Solutions Team Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New Hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang…

apply now

Business Analyst

JOB SUMMARY Title: Business Analyst Department: Tech & Data Year of Experience: 2+ years Job Level: Executive Report Line: BA Lead Peer: Tech & Data team Subordinate: None Salary Range: Negotiable Hiring Purpose: New hire Working Time: 9:00 – 18:00, Monday – Friday Working Location: 6th Floor, Tuong Viet Building, 95 Cach Mang Thang Tam…

apply now
contact for advice

Quy trình tuyển dụng diễn ra như thế nào?

Quy trình tuyển dụng có thể khác nhau cho từng vị trí tùy theo tính chất và yêu cầu công việc. Chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với bạn khi nhận được thông tin ứng tuyển phù hợp.

Tôi có thể đăng ký nhận thông báo cho vị trí tuyển dụng mà mình quan tâm không?

Hoàn toàn có thể. Vui lòng gửi hồ sơ cá nhân và vị trí bạn quan tâm đến email hr@pmax.com.vn. Chúng tôi sẽ lưu trữ hồ sơ và thông báo đến bạn khi có mở tuyển dụng.

PMAX cho tôi rất nhiều cơ hội khám phá và thử thách bản thân với nhiều vị trí và vai trò thú vị. Vì thế, mặc dù đã làm việc ở PMAX hơn 3 năm nhưng với tôi mỗi ngày đều là một trải nghiệm mới mẻ.

Mr. Nguyễn Hoàng Linh - Senior Account Manager

PMAX rất chú trọng việc đào tạo và phát triển con người. Ở đây tôi được học từ những anh chị giỏi và tâm huyết không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về các kỹ năng sống khác.

Ms. Huỳnh Nguyễn Tố Anh - Optimization Manager

Môi trường làm việc của PMAX tạo cho tôi cơ hội phát triển nhanh qua chương trình đào tạo bài bản, được trao quyền tự làm chủ công việc của mình và định hướng tối ưu thế mạnh của bản thân.

Ms. Trần Lê Thị Thúy An - Senior Campaign & Merchandising Executive

Làm việc ở PMAX, tôi chưa từng có cảm giác bị bỏ lại phía sau, luôn có sếp và mọi người sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ tôi từ những ngày đầu tiên. PMAX chính là môi trường làm việc mà tôi tìm kiếm, đủ áp lực, cũng đủ sự cổ vũ và gắn kết.

Ms. Nguyễn Thị Anh Đào - Account Lead

Khi làm việc tại PMAX, tôi luôn được đón nhận những thử thách giúp tôi học hỏi và vượt qua giới hạn của bản thân.

Mr. Nguyễn Anh Quốc Văn - Optimization Executive

Lựa chọn PMAX là quyết định đúng nhất của tôi. Sau 2 năm gắn bó, tôi cảm thấy tự hào không chỉ với sự phát triển của bản thân mà còn là sự tin tưởng từ khách hàng dành cho team và PMAX.

Phạm Thúy Hiền - Account Lead